W39A Wharf Skeleton & Bridge2000oil on canvas 25x21cm